Zoeken
Winkelmandje

MoreParts – Algemene Voorwaarden omtrent Garantie en RMA

Onderstaande voorwaarden gelden alleen voor MoreParts onderdelen.

 

 1. Onderdelen die verkeerd zijn besteld kunnen niet worden geretourneerd.
   
 2. Komt de levering niet overeen met de bestelling en/of pakbon, door bijvoorbeeld een niet overeenkomend aantal artikelen of verkeerd geleverde artikelen, dan dient u dit binnen 24 uur bij ons te melden. De melding kan worden verzonden naar retour@morecases.nl. Onjuiste leveringen kunnen binnen 7 werkdagen worden geretourneerd.
   
 3. Transportschade en schade aan artikelen dienen binnen 24 uur na ontvangst te zijn gemeld via retour@morecases.nl. Daarnaast dient de melding op de pakbon/aftekenlijst van de transporteur te worden vermeld.

  Zichtbare transportschade dient te allen tijde geweigerd te worden. Wordt de transportschade pas na het openen van de verpakking ontdekt, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van de zending te melden via retour@morecases.nl.
  Maak, indien mogelijk, een foto van de waargenomen schade.

  Meldingen die later dan 24 uur na ontvangst van zending worden gemeld, kunnen niet in behandeling worden genomen.
   
 4. Alle geleverde onderdelen, m.u.v. de accu’s, hebben bij normaal gebruik, een garantietermijn van 24 maanden. De accu’s hebben een garantietermijn van 3 maanden. Verzoeken voor garantie dienen te worden aangevraagd bij uw MoreCases accountmanager.
   
 5. Garantie aanvragen behoren aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:
 • De originele verpakking dient te allen tijde meegestuurd te worden, m.u.v. defecten.
 • De onderdelen dienen afkomstig te zijn van MoreParts. Producten zullen altijd gecontroleerd worden op unieke markeringen.
 • Het beroep op de garantie dient via de MoreCases accountmanager te gaan. Alleen goedgekeurde RMA kunnen worden geretourneerd naar MoreParts. NB: Een retour zal alleen worden verwerkt wanneer deze een geldig RMA nummer bevat. De accountmanager zal het RMA nummer na goedkeuring verstrekken.
 • Defecten aan de onderdelen die zijn ontstaan door het niet juist monteren van de onderdelen en/of onvakkundig handelen vallen niet onder de garantie.
 • Vocht-, val-, druk- en stootschade vallen niet onder de garantie voorwaarden.
 • Als het onderdeel krassen en beschadigingen bevat, zal deze voor 50% worden gecrediteerd, mits het voldoet aan de garantievoorwaarden. MoreParts beoordeelt hierbij de beschadigingen.
 • Onbeschadigde onderdelen die verblijven in originele staat, zullen volledig worden gecrediteerd, mits het voldoet aan de garantievoorwaarden.
 1. Na goedkeuring van het garantie verzoek zal het aangaande artikel kosteloos worden omgeruild. Gesubstitueerde onderdelen zijn eigendom van MoreParts.
   
 2. Retourkosten worden niet gecrediteerd.
   
 3. MoreParts streeft er te allen tijde naar om de garantie aanvragen binnen 14 dagen na goedkeuring van de RMA te behandelen.